Jornada Anual Alumni 2024, una sessió de treball amb totes les escoles als serveis centrals