Leopoldo Abadia, profesor de l’IESE i autor de best-sellers com “La crisis ninja y
otros misterios de la economía actual”, amb la seva conferència “La família
sensata en crisi” va fer una reflexió sobre la profunda crisi de valors que
omple la nostra societat. Va donar claus per a 
frenar la caiguda lliure dels pilars de tota societat, les famílies:
“que la mujer y el marido se quieran mucho, querer mucho a los hijos y que el
colegio que elegimos para ellos sea coherente con lo que pensamos”.

 

L’ alcalde de Reus, l’l·lustríssim sr. Lluís Miquel
Pérez, assistent al acte i amfitrió, va remarcar la gran col·laboració dels
antics alumnes de Turó en la vida social de Reus, i va agrair tant la invitació
com la dedicació de Turó a la creació de joves que tendeixen a l’excel·lència.

 

El director del col·legi, Gerardo Meneses, va
exposar les sis línies estratègiques en les que s’està treballant en el
col·legi amb l’0bjectiu de millorar i continuar formant homes de futur
excel·lents amb la mateixa dedicació que fins ara.