Qui som?

Formen part de l’Agrupació d’antics alumnes del col·legi Turó tots els alumnes que havent cursat tots els seus estudis o una part ho desitgin.

L’Agrupació és una realitat acabada de néixer i el seu futur està per construir. Que Alumni creixi a bon ritme, amb força i vigor depèn de nosaltres mateixos. Depèn de tú.


Missió – Visió – Valors

Denominació d’origen: Turó no és sols un col·legi que ensenya educació obligatòria i post obligatòria ni els seus alumnes simplement usuaris o clients.

Senyes d’identitat del col·legi que ens identifiquen:

 1. El sentit exigent i trascendent del treball ben fet
 2. L’excel·lència acadèmica i formativa com a eixos de la missió del col·legi
 3. La responsabilitat social de tota professió
 4. El respecte a la llibertat personal
 5. La formació cristiana com a fonament de la tasca educativa
 6. La creació d’un clima d’amistat

Turó i Alumni; Alumni i Turó. L’Agrupació d’Antics Alumnes té una actitud de col·laboració amb Turó que es tradueix en el recolzament a les iniciatives, propostes i necessitats del col.legi.

Sentit de pertinença: Alumni manté viva la relació del col·legi amb els antics alumnes  i entre sí mitjançat entre d’altres:

 1. Reunions de promoció
 2. Assemblea- congrés anual
 3. E-directori Alumni
 4. Activitats solidàries
 5. Publicacions i enviaments com ara la revista

Objectius

 • Mantenir viu el contacte entre Turó i els antics alumnes i d’aquests entre si, i difondre Turó arreu del món.
 • Oferir oportunitats de formació, relació i informació a alumnes i antics alumnes del col·legi
 • Servir de pont dels antics alumnes en la formació universitària i en la seva carrera professional
 • Fomentar la labor dels alumni com a embaixadors de Turó i elements actius en la promoció del col-3legi.

Junta- Comissions- Coordinadors

President Agrupació: Lluis Aluja Durán

Comité de gestió Alumni: Félix Oliva, Carlos Segarra, Josep Maria Rofes,  Alfonso Muñiz, Joan Domingo

Coordinador Alumni Turó: Xavier Olloqui

Equip Alumni Turó: Juanjo Ribes, Pio Buqueras, Miguel Angel Gómez, Lluis Bonfill

Cada promoció té un o dos coordinadors encarregats de la comunicació  en aquella promoció i de l’impuls d’activitats i iniciatives.

Comissions de treball:

 1. Projectes solidaris
 2. Aportació anual
 3. Xerrades professionals
 4. Xarxes socials
 5. Borsa de treball
 6. Logística
 7. Cerca dades alumni

7 + 1 raons per ser membre d’Alumni

 1. Per sentit de pertinença a Turó
 2. Per a no perdre el contacte amb els companys de la teva promoció o d’altres
 3. Per a ser conseqüents
 4. Per a ser protagonistes del lideratge del col·legi Turó
 5. Per obrir el camí a les futures generacions d’antics alumnes
 6. Per recolzar i impulsar les diferents línies de treball i projectes del col·legi
 7. Per no deixar de ser alumnes de Turó

i  8. … per les teves pròpies raons