Institució Familiar dEducació S.A. (d’ara endavant Institució) amb C.I.F. A-08177933 i domicili al Passeig Manuel Girona, núm 73 08034 Barcelona és titular dels següents dominis:

institucio.org
institucio.es
institucio.cat
institucio.info
institucio.net
dinstitucio.org

Tots els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis (inclosos textos, imatges, vídeos, animacions, documentació i qualsevol altre material que aparegui) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a Institució o a les entitats i centres educatius vinculats a aquesta, o bé a tercers que hagin autoritzat lús a Institució.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Institució. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes, ni les disposicions que shagin de publicar formalment en els diaris oficials, ni la notificació dels actes dictats per Institució en el si dun procediment administratiu.

Institució no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar dinterferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
Institució no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats als dominis dInstitució mitjançant enllaços.
Institució es reserva el dret de modificar sense previ avís els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions daquest avís.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Institució.
Institució no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar dinterferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
Institució no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats als dominis mitjançant enllaços.
Institució es reserva el dret de modificar sense previ avís els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions daquest avís.

Tractament de dades personals

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, sinforma que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, pels usuaris dInstitució, de manera voluntària i que resulten necessaris per a la formalització, la gestió administrativa, lexecució i el desenvolupament de tota lactivitat institucional pròpia dInstitució, sincorporaran a un arxiu de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària Institució, i sutilitzaran exclusivament amb les finalitats dadministrar la documentació referent als usuaris i dinformar-los sobre programes i activitats.

En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, pel que fa a les seves dades, els drets doposició, accés, rectificació i cancel·lació en làmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre.
En les diferents seccions que recull la nostra web, és possible que se li demani informació sobre la seva persona si vol demanar més informació sobre ells o posar-se en contacte amb nosaltres. Referent a això volem manifestar que els mateixos seran incorporats als fitxers responsabilitat dInstitució a què vostè aporti les seves dades personals, dotat de totes les mesures de seguretat que exigeix ​​el RD 994/1999, i que seran tractats amb la finalitat datendre seva sol licitud. En qualsevol moment vostè pot exercir els drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició acreditant la seva personalitat. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a Institució, Passeig Manuel Girona, 73 baixos, 08034 Barcelona, ​​o enviar un correu electrònic [email protected]