Dades personals
Sel·lecciona imatge Cambiar Esborrar
Solter/a Casat/da
Si No En curs
Si No
Autoritzo i legitimo a la Institució Familiar d’Educació, S.A. a que tracti les dades facilitades en aquest formulari amb la finalitat de gestionar l’alta i la participació de l’usuari a la plataforma ALUMNI, així com a tots els serveis oferts en aquesta plataforma (borsa de treball, testimonis, publicacions i directori). La manca d’autorització i/o oposició a aquest tractament n’impossibilitarà la inscripció i participació a la plataforma.
Autoritzo a la Institució Familiar d’Educació, S.A. a fer públic el meu testimoni a la plataforma Alumni
Autoritzo a la Institució Familiar d’Educació, S.A. a que m’enviï la newsletter i informació d’interès de la Institució i dels seus centres.