Qui som?

Formen part de l’Agrupació d’antics alumnes del col·legi Terraferma tots els alumnes que havent cursat tots els seus estudis o una part ho desitgin.

L’Agrupació és una realitat acabada de néixer i el seu futur està per construir. Que Alumni creixi a bon ritme, amb força i vigor depèn de nosaltres mateixos. Depèn de tú.


Missió – Visió – Valors

Denominació d’origen: Terraferma no és només un col·legi que ensenya educació obligatòria i post obligatòria ni els seus alumnes simplement usuaris o clients.

Senyes d’identitat del col·legi que ens identifiquen:

 1. El sentit exigent i trascendent del treball ben fet
 2. L’excel·lència acadèmica i formativa com a eixos de la missió del col·legi
 3. La responsabilitat social de tota professió
 4. El respecte a la llibertat personal
 5. La formació cristiana com a fonament de la tasca educativa
 6. La creació d’un clima d’amistat

Terraferma i Alumni; Alumni i Terraferma. L’Agrupació d’Antics Alumnes té una actitud de col·laboració amb Terraferma que es tradueix en el recolzament a les iniciatives, propostes i necessitats del col.legi.

Sentit de pertinença: Alumni manté viva la relació del col·legi amb els antics alumnes  i entre sí mitjançat entre d’altres:

 1. Reunions de promoció
 2. Assemblea- congrés anual
 3. E-directori Alumni
 4. Activitats solidàries
 5. Publicacions i enviaments com ara la revista

Objectius

 • Mantenir viu el contacte entre Terraferma i els antics alumnes i d’aquests entre si, i difondre Terraferma arreu del món.
 • Oferir oportunitats de formació, relació i informació a alumnes i antics alumnes del col·legi
 • Servir de pont dels antics alumnes en la formació universitària i en la seva carrera professional
 • Fomentar la labor dels alumni com a embaixadors de Terraferma i elements actius en la promoció del col·legi.

7 + 1 raons per ser membre d’Alumni

 1. Per sentit de pertinença a Terraferma
 2. Per a no perdre el contacte amb els companys de la teva promoció o d’altres
 3. Per a ser conseqüents
 4. Per a ser protagonistes del lideratge del col·legi Terraferma
 5. Per obrir el camí a les futures generacions d’antics alumnes
 6. Per recolzar i impulsar les diferents línies de treball i projectes del col·legi
 7. Per no deixar de ser alumnes de Terraferma

i  8. … per les teves pròpies raons