Perfil

Joan Vidal Torra

Generalitat Catalunya
ProfessióAdministració Pública
Càrrec
EmpresaGeneralitat Catalunya