Perfil

Jordi Cortés Cava

IFESAProfessor d'EF
ProfessióProfessor, ex-professor de Institució Familiar d'Educació
CàrrecProfessor d'EF
EmpresaIFESA