Perfil

Pepe Doménech

BankiaDirector Lleida
  • G. en administració i direcció d'empreses ( La Salle BCN )
ProfessióFinances i banca
CàrrecDirector Lleida
EmpresaBankia