Perfil

Salvador Badia Llorens

PC Rapid Administrador
  • G. en administració i direcció d'empreses ( ESAE )
ProfessióInformàtica i telecomunicacions
CàrrecAdministrador
EmpresaPC Rapid