Perfil

Albert Aler Serra

  • G. en administració i direcció d'empreses ( Universitat de Lleida )