Perfil

Josep Monserrat Companys

IpfTècnic de control de qualitat
  • G. en arquitectura tècnica ( Udl )
ProfessióEnginyers i tècnics
CàrrecTècnic de control de qualitat
EmpresaIpf