Perfil

Modest Ulier Farré

Projectes i Construccions SAAdministrador
  • G. en llengua i literatura espanyoles ( UB )
ProfessióAdministració d'empreses
CàrrecAdministrador
EmpresaProjectes i Construccions SA