Perfil

Nuria Sellarés Alegre

Escuela de Nivel Medio superior de León (León, Gto. Méxic)Professor i Coordinadora de Batxillerat
  • G. en informàtica de serveis ( )
ProfessióProfessor, ex-professor de Institució Familiar d'Educació
CàrrecProfessor i Coordinadora de Batxillerat
EmpresaEscuela de Nivel Medio superior de León (León, Gto. Méxic)