Perfil

Diana López García

Enginyeria i Arquitectura La SalleTècnic RRHH
ProfessióRecursos humans
CàrrecTècnic RRHH
EmpresaEnginyeria i Arquitectura La Salle