mestral alumni 2

Mestral és un col·legi concertat ubicat a Igualada i ofereix tots els estudis des de Llar d’Infants fins al Batxillerat. Una visió innovadora de l’educació, que es fonamenta en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada.

Mestral procura educar persones íntegres, amb un profund sentit cristià de la vida, que desenvolupin totes les seves capacitats intel·lectuals i que forgin una voluntat que els faciliti assolir els propis objectius posats al servei dels altres.

Volem ser reconeguts per aportar a la societat, alumnes amb un alt rendiment intel·lectual, motivats a seguir aprenent i amb domini d’idiomes i de les noves tecnologies, amb la finalitat de millorar la societat.

Per tal d’afavorir l’assoliment dels seus objectius educatius, Mestral és un col·legi masculí. Aquest model educatiu, el de l’educació diferenciada, té en compte les diferències entre nens i nenes (maduració, interessos,…) Potencia cada un al màxim, la qual cosa és molt equitativa, perquè dóna a cadascú el que necessita: l’organització escolar diferenciada facilita que els alumnes optin, amb llibertat d’oportunitats, per estudis i professions tradicionalment i socialment assignats a l’altre sexe.

www.mestral.org