Són més de 100 alumnes de Mestral que participen en les Jocs Escolars de l’ Anoia. Són moltes les hores entrenant i jugant i en aquest article en volem fer referència. Jugar amb la samarreta del col•legi un dissabte, és quelcom més que fer esport.

Quan la família d’ un alumne Tria l’opció d’inscriure el seu fill en els equips esportius de l’escola fa una elecció del tot encertada. Ho dic així amb aquesta rotunditat perquè realment és el que penso. Els equips esportius de Mestral són un excel•lent marc pel desenvolupament motriu cognitiu i social dels postres esportistes. Pretenem que els postres equips siguin seriosos, disciplinats, amb compromís i treballem perquè aspectes com l’ autoestima, la motivació l’esperit de superació hi tinguin cabuda. Fomentem tots els valors que duu en el seu ADN l’esport com són la puntualitat, el companyonatge, l’esperit de sacrifici, la fortalesa i molts altres.
Els nostres equips estan en bones mans, la gairebé totalitat estan sota la direcció de professors i mestres del col•legi o d’alumnes que han rebut una formació específica, tot això és una garantia.

Dels resultats esportius, no en vull fer referència en aquesta ocasió,el fulletó informatiu Mestral Esportiu us en informa cada setmana. Voldria dir altres “resultats” què no són el nombre de partits guanyats ni els gols marcats, són una altra classe de números que valoro molt positivament. M’estic referint al volum de participació dels alumnes, que tot i que cada any hi ha més competència per la molta pràctica esportiva de la comarca, Mestral segueix creixent tant pel que fa a nombre de participants com al nombre d’equips. Voldria fer esment que gairebé durant la temporada no es produeixen baixes i fins i tot hi ha alguna alta.
Voldria fer esment per finalitzar el meu agraïment més sincer a tots els entrenadors de Mestral, sempre, tot i les dificultats i el cansament en acabar la temporada, podem contar amb ells per a la pròxima. També el suport de l’AMPA i de la direcció del col•legi en valorar, promoure i confiar en aquest projecte. Fa un any que vaig deixar la coordinació esportiva i tinc la ferma convicció que la vaig deixar en molt bones mans com són les del Ramon Bujaldón que aquesta primera temporada ho ha fet amb excel•lència.

Ramon Vicens.