1. Escollir Mestral

Crec que el fet principal, és que sóc exalumne del col·legi. Tampoc vàrem buscar altres opcions. Suposo que entre les opcions de l’escola concertada de segur que hi ha diferències, però el fet de conèixer-lo doncs aporta més confi ança. Almenys a nivell personal em vaig sentir molt a gust. Justament fa poc vàrem fer un dinar amb els amics que encara conservo del temps de Mestral.

2. Com us ajuda l’escola

Doncs tens tota la raó, de ser pare se n’aprèn i ningú te n’ensenya. El que sí que és veritat és que intentes repetir el que els teus pares varen fer per tu. I fi ns ara quasi no reconeixes l’esforç que varen fer. El fet que existeixin les tutories fa que tinguis una orientació més profunda de com ajudar el teu fi ll a millorar i que tinguem les eines per ajudar-lo a desenvolupar-se a nivell personal. Respecte als professors, doncs no cal dir, que el fet de conèixer-los, i el tracte més proper, doncs, fa que la confiança augmenti.

3. Ajuda els pares joves

Avui, crec que no és fàcil ser pare. A més de ser difícil conciliar vida laboral i familiar, i que voldries tenir més temps per a ells, el fet que la societat actual s’està tornant molt més egoista i materialista, doncs no ajuda a desenvolupar les conviccions que voldries que els nostres fi lls tinguessin. L’ajuda més interessant és la formació als pares i les tutories, que ens guien per fer el seguiment de l’educació dels nostres fi lls. Un tema que comença a preocupar-nos seria el mal ús que es pugui fer de les noves tecnologies, com per exemple, internet.

4. Paper del col·legi

En part ve en la resposta anterior. El fet que estem en una societat amb valors molt materialistes, els qui volem créixer amb altres valors i transmetre’ls als nostres fi lls, doncs busquem una opció educativa diferent. El col·legi ofereix una línia educativa no només a nivell acadèmic, sinó com a persones i amb valors cristians.

5. Recomanar Mestral

Sens dubte, però sobretot amoïnats amb una educació en valors cristians. Per a una educació només acadèmica, em suposo que hi ha altres opcions també vàlides. Però crec que cal formar persones, i el millor formades possible, no només “cervells”, per saber encaixar els cops bons i no tan bons que pots rebre al llarg de la vida.