Alumni Les Alzines va néixer amb l’objectiu de donar un impuls i col·laborar amb el desenvolupament professional, formatiu i personal de les més de 3.500 alumnes que han passat per les nostres aules.

 

Alumni realitza diferents activitats com trobades sectorials, esdeveniments, reunions i sessions formatives. Les nostres línies d’actuació es concreten en tres grans eixos:

 • Conciliació laboral.
 • Lideratge femení.
 • Ètica professional.

Missió – Visió – Valors

Posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al  servei de les famílies, veritables protagonistres de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

Ho fem a través de l’atenció personalitzada a cada alumne, i cada família, fomentant l’excel.lència acadèmica en la diversitat, promovent la recerca de la veritat i la pràctica de les virtuds cristianes, com a base a la seva vida personal, familiar i social.

Denominació d’origen: Les Alzines no és sols un col·legi que ensenya educació obligatòria i post obligatòria ni les seves alumnes simplement usuaris o clients.

Senyes d’identitat del col·legi que ens identifiquen:

 1. El sentit exigent i trascendent del treball ben fet
 2. L’excel·lència acadèmica i formativa com a eixos de la missió del col·legi
 3. La responsabilitat social de tota professió
 4. El respecte a la llibertat personal
 5. La formació cristiana com a fonament de la tasca educativa
 6. La creació d’un clima d’amistat

Les Alzines i Alumni; Alumni i Les Alzines. L’Agrupació d’Antigues Alumnes té una actitud de col·laboració amb Les Alzines que es tradueix en el recolzament a les iniciatives, propostes i necessitats del col.legi.

Sentit de pertinença: Alumni manté viva la relació del col·legi amb les antigues alumnes  i entre sí mitjançat entre d’altres:

 1. Reunions de promoció
 2. Assemblea- congrés anual
 3. E-directori Alumni
 4. Activitats solidàries
 5. Publicacions i enviaments com ara la revista

Objectius

 • Mantenir viu el contacte entre Les Alzines i les antigues alumnes i d’aquestes entre si, i difondre Les Alzines arreu del món.
 • Oferir oportunitats de formació, relació i informació a alumnes i antigues alumnes del col·legi
 • Servir de pont de les antigues alumnes en la formació universitària i en la seva carrera professional
 • Fomentar la labor de les alumni com a embaixadores de Les Alzines i elements actius en la promoció del col·legi.

7 + 1 raons per ser membre d’Alumni

 1. Per sentit de pertinença a Les Alzines
 2. Per a no perdre el contacte amb les companyes de la teva promoció o d’altres
 3. Per a ser conseqüents
 4. Per a ser protagonistes del lideratge del col·legi Les Alzines
 5. Per obrir el camí a les futures generacions d’antigues alumnes
 6. Per recolzar i impulsar les diferents línies de treball i projectes del col·legi
 7. Per no deixar de ser alumnes de Les Alzines

i  8. … per les teves pròpies raons!