Aquest progama està dissenyat amb els criteris establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
Està adreçat a estudiant amb el batxillerat aprovat. El curs complet té una durada de 2 anys. Consta de quatre mòduls. També es poden cursar els mòduls de manera independent. El curs és eminentment pràctic. Els horaris són compatibles amb altres estudis i amb el treball.
Cada mòdul té concedits crèdits de lliure elecció per la UB, la UPC i la UIC si es cursa complint els requisits establerts.

Informació i inscripcions
[email protected]
telf. 93.204.20.62 – 618.078.276

Es pot demanar també informació trucant a les Alzines i preguntant per l’Asun Verdera.