Les Alzines Alumni 2

El col·legi Les Alzines es troba La Creu de Palau, ben a prop de Girona, en un marc natural a l’aire lliure, separat dels densos nuclis urbans, el marc ideal per aprendre oferint una visió innovadora de l’educació, que es fonamenta en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada

Les Alzines procura educar persones íntegres, amb un profund sentit cristià de la vida, que desenvolupin totes les seves capacitats intel·lectuals i que forgin una voluntat que els faciliti assolir els propis objectius posats al servei dels altres.

Volem ser reconeguts per aportar a la societat, alumnes amb un alt rendiment intel·lectual, motivades a seguir aprenent i amb domini d’idiomes i de les noves tecnologies, amb la finalitat de millorar la societat.

Per tal d’afavorir l’assoliment dels seus objectius educatius, Les Alzines  és un col·legi femení. Aquest model educatiu, el de l’educació diferenciada, té en compte les diferències entre nens i nenes (maduració, interessos,…) Potencia cada un al màxim, la qual cosa és molt equitativa, perquè dóna a cadascú el que necessita: l’organització escolar diferenciada facilita que els alumnes optin, amb llibertat d’oportunitats, per estudis i professions tradicionalment i socialment assignats a l’altre sexe.

 

Col·legi Les Alzines

Camí Vell de Fornells, 2
La Creu de Palau
017003 GIRONA
[email protected]