Alumni La Vall va ser constituïda l’any 2001 i va néixer amb l’objectiu de donar un impuls i col·laborar amb el desenvolupament professional, formatiu i personal de les més de 3.500 alumnes que han passat per les nostres aules.

Alumni realitza diferents activitats com trobades sectorials, esdeveniments, reunions i sessions formatives. Les nostres línies d’actuació es concreten en tres grans eixos:

 • Conciliació laboral.
 • Lideratge femení.
 • Ètica professional.

Associació que treballa al servei de les Alumni per tal de donar continuïtat a la tasca educativa del col·legi. Està formada per totes les antigues alumnes del col·legi i la seva activitat és coordinada per:

Carolina Sarrias, Presidenta d’Alumni

Roser Farrus, Responsable d’Alumni al Consell de Direcció de La Vall

Maria Valentí, Coordinadora d’Alumni

Mail de contacte: [email protected]


Missió – Visió – Valors

Denominació d’origen: La Vall no és sols un col·legi que ensenya educació obligatòria i post obligatòria ni les seves alumnes simplement usuaris o clients.

Senyes d’identitat del col·legi que ens identifiquen:

 1. El sentit exigent i trascendent del treball ben fet
 2. L’excel·lència acadèmica i formativa com a eixos de la missió del col·legi
 3. La responsabilitat social de tota professió
 4. El respecte a la llibertat personal
 5. La formació cristiana com a fonament de la tasca educativa
 6. La creació d’un clima d’amistat

La Vall i Alumni; Alumni i La Vall. L’Agrupació d’Antigues Alumnes té una actitud de col·laboració amb La Vall que es tradueix en el recolzament a les iniciatives, propostes i necessitats del col.legi.

Sentit de pertinença: Alumni manté viva la relació del col·legi amb les antigues alumnes  i entre sí mitjançat entre d’altres:

 1. Reunions de promoció
 2. Assemblea- congrés anual
 3. E-directori Alumni
 4. Activitats solidàries
 5. Publicacions i enviaments com ara la revista

Objectius

 • Mantenir viu el contacte entre La Vall i les antigues alumnes i d’aquestes entre si, i difondre La Vall arreu del món.
 • Oferir oportunitats de formació, relació i informació a alumnes i antigues alumnes del col·legi
 • Servir de pont de les antigues alumnes en la formació universitària i en la seva carrera professional
 • Fomentar la labor de les alumni com a embaixadores de La Vall i elements actius en la promoció del col·legi.

7 + 1 raons per ser membre d’Alumni

 1. Per sentit de pertinença a La Vall
 2. Per a no perdre el contacte amb les companyes de la teva promoció o d’altres
 3. Per a ser conseqüents
 4. Per a ser protagonistes del lideratge del col·legi La Vall
 5. Per obrir el camí a les futures generacions d’antigues alumnes
 6. Per recolzar i impulsar les diferents línies de treball i projectes del col·legi
 7. Per no deixar de ser alumnes de La Vall

i  8. … per les teves pròpies raons!