Publicacions

En aquest espai trobaràs diferents publicacions per estar al dia de les activitats d’Alumni i del col·legi:  revistes, fulletons amb els projectes més destacats, díptics… Tot a un sol click per si no vols perdre cap detall i estar ben informada de la nostra actualitat.

L’aula al bosc: el currículum de la natura (Juny 2015)

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentatge de les noves competències per al segle XXI… convençuts que hem de preparar els nostres alumnes per fer front a la seva futura realitat plena de reptes. Els nostres joves hauran de ser molt fl exibles i molt creatius, amb una gran capacitat d’adaptació al canvi, a un futur tecnològic que encara no podem albirar. És per això que cada vegada més haurem de treballar per projectes i ens haurem de qüestionar quina relació hi ha entre continguts i aptituds en el currículum escolar.

La Vall reference School for other European Schools (Juny 2016)

La Vall has been hosting teachers from other European schools and off ered job-shadowing programmes as part of their teacher-training projects within Erasmus+ Programmes. Last year, La Vall became a receiving institution for Erasmus+ Programmes. It all began early in 2014 when the Cecylii Plater School in Warsaw contacted us. Cecylii Plater School, which was founded over 130 years ago and is one of the very few single-sex schools in Warsaw.

40 anys: un aniversari rodó! (Juny 2012)

La vida ens passa enllaçant les coses ordinàries, repetint rutines que són el fonament de la nostra vida familiar, social i professional. De tant en tant apareixen en el nostre horitzó esdeveniments que marquen un abans i un després, que expliquen molt bé la nostra trajectòria i que tenen la virtualitat de ser rememorats i celebrats.

Responsabilitat i conciliació (Juny 2011)

El final de curs ens porta de manera natural a estructurar el nostre temps de manera diferent. Primer es modifi quen els horaris dels nostres fi lls i després, per motius laborals, els de la família sencera. Les vacances d’estiu acostumen a deixar de banda la tirania del rellotge i ens permeten unes relacions personals més tranquil·les, en no acumular la tensió de l’activitat frenètica que és pròpia del curs escolar.

Tecnologia i creixement (Juny 2010)

L’escola s’enfronta de manera inexorable al repte d’encaixar les tecnologies de l’aprenentatge a l’aula sense perdre de vista el creixement
personal dels nostres alumnes. Amb l’entrada dels portàtils a l’aula -projecte 1×1- s’ha obert una polèmica educativa respecte
a l’encert d’aquesta mesura. Era necessària per superar el gap tecnològic entre la vida dels nostres alumnes i l’escola? És la principal preocupació dels professors en la seva labor docent?

Crisi i educació (Juny 2008)

Des de fa un temps, la paraula crisi apareix reiteradament en l’imaginari collectiu. No hi ha dia que no descobrim noves cares al monstre que amenaça de destruir el nostre bé més preuat: el nostre benestar material. Veus malastrugues ens informen que ja no podrem gastar al ritme que ho fèiem, que l’entorn laboral deixa de ser un lloc segur –si és que ho havia estat alguna vegada– i que és un temps per conrear el pessimisme.

Temps d’estiu (Juny 2007)

Si tenim seny, l’estiu ens prepara un temps que pot tenir una mesura humana. La tenim oblidada per les presses i els neguits de les moltes coses a fer durant el curs, però és possible recuperar-la. Podem començar per dedicar a cada activitat el temps que cal, fruir del que dóna de si posar les nostres habilitats en una sola cosa i tenir el goig d’acabar-la adequadament gaudint de la perfecció en les petites coses. No se’ns pot escapar.

Celebrem el 40 aniversari! (Juny 2013)

Entenem que el lideratge femení ha de partir de la pròpia identitat, del reconeixement de l’especificitat de la pròpia aportació. Apostar per un nou feminisme, creatiu, col·laborador i humanista, i preparar-nos de debò per ser competents personalment i professionalment.
La Vall, com a escola experta en noies, vol afavorir que les alumnes tinguin experiència real del que vol dir liderar una vida en femení.