Com ja sabeu, els valors fonamentats en l’humanisme cristià són bàsics en la formació integral que volem posar al vostre servei des de La Farga, amb aquests punts clau:

• L’interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat.
• La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua.
• El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei.
• Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració gràcies a la sinceritat, la lleialtat, la humilitat.

Tot això ho concretem, dia a dia, en diverses activitats quotidianes on s’implica tota la comunitat educativa, pares i mares, professorat, personal d’administració i serveis i alumnes.

És com, diem a AUDE, construir un veritable “Lideratge ètic”, que evidentment requereix del compromís personal de l’alumne, però també dels seus pares i professors. 

L’humanisme cristià fonamenta tot aquest procés educatiu en les diverses virtuts i el desenvolupament harmònic de les cinc dimensions de la persona: física, afectiva, racional, social i transcendent.

Com la família és l’àmbit natural on la persona neix i és estimada per ella mateixa, on rep l’amor incondicional que necessita per tenir un creixement feliç i equilibrat, ella és qui pren la iniciativa en l’educació de cada fill, i és l’origen i el centre del seu projecte educatiu.

L’eix bàsic de la col·laboració família-col·legi és l’atenció personalitzada que cada alumne i cada família reben especialment a través de la preceptuació. Així, pares i mares són els protagonistes, i el col·legi acompanya i dóna suport, en un únic projecte educatiu per cadascun dels seus fills.

A més, activitats habituals en aquest sentit són: les Tutories-Assemblees de classe, els Consells de curs, el Pla de Millora Personal (PMP que es presenta a l’escola i es concreta en família), sessions de Catequesi familiar, xerrades col·loqui…

Quatre línies d’acció encaminen el nostre voler educar en confiança, respecte i llibertat (per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques):

  • desenvolupament integral
  • identitat cristiana
  • gestió emocional i interpersonal
  • family project

En tot això, pares, professors i alumnes fem pinya. Doncs vinga, somia junt amb nosaltres, sigues motor de l’educació!