Van assistir a la Missa funeral per Msn Pros, antic capellà de La Farga