Per rememorar el nostre mestre (veure Qui era Moisès Sobrino?), convoquem el XIXè Concurs de Contes per contar a classe “Memorial Moisès Sobrino” d’acord amb les següents bases:

1. Podran concursar totes les persones que ho desitgin en les següents modalitats:

  • Alumnes de segon cicle de l’ESO i Batxillerat.
  • Sènior: majors de 18 anys.

2. Els contes, escrits en català, hauran de ser inèdits i no haver obtingut cap premi en altres concursos prèviament fallats.

3. La temàtica és lliure, tot tenint en compte que els contes estan adreçats a alumnes d’Educació Primària i s’han de poder contar a classe.

4. L’extensió dels treballs, que s’entregaran en lletra Times New Roman mida 12, són:

  • Alumnes: no superarà les dues pàgines (DinA4).
  • Sènior: no superarà les cinc pàgines (DinA4).

5. Les obres s’enviaran per correu electrònic a: [email protected]. Cal afegir dos arxius de text. El primer es denominarà amb el títol de l’obra presentada, tot indicant entre parèntesis la modalitat, i contindrà el conte. El segon s’anomenarà “Dades personals”, seguit del títol de l’obra (per exemple, si l’obra es titula “Mar”, aquest segon es denominarà “Dades personals Mar”), i contindrà aquestes dades del concursant: nom, DNI, edat, professió, adreça i telèfon de contacte.

6. El termini d’admissió dels exemplars es tancarà el dia 31 de març de 2020.

7. Els premis pels contes guardonats seran lots de llibres i/o material relacionat amb l’escriptura i la lectura.

8. Els premis poden ser declarats deserts a criteri del jurat. Per altra banda, pot atorgar els accèssits que estimi oportuns.

9. L’organització es reserva el dret de publicar el contes guanyadors així com els accèssits.

10. La resolució del jurat és inapel·lable i es donarà a conèixer a partir del dia 20 d’abril de 2020 a la web de la Institució Lleida.

11. El dijous 23 d’abril de 2020, a les 8 del vespre, hi haurà l’acte de lliurament de premis al campus Terraferma de la Institució Lleida (Carrer de Lleida, 270, 25110, Alpicat, Lleida), on es llegiran els contes guanyadors.

12. La presentació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà interpretat i resolt per l’organització.